Quyết định 26/2007/QĐ-UBND

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về miễn thu thuỷ lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND miễn thu thuỷ lợi phí sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 1365/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2007/QĐ-UBND miễn thu thuỷ lợi phí sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 13/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương ổn định từ năm 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thu thủy lợi phí, tiền nước đối với sản xuất nông nghiệp trong hạn điền được giao đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân của tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Thu thủy lợi phí đối với:

- Diện tích đất vượt hạn điền giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4380/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về miễn thu thủy lợi phí đối với đất sản xuất nông nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND miễn thu thuỷ lợi phí sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2007/QĐ-UBND miễn thu thuỷ lợi phí sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Diệp
       Ngày ban hành21/12/2007
       Ngày hiệu lực31/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2007/QĐ-UBND miễn thu thuỷ lợi phí sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2007/QĐ-UBND miễn thu thuỷ lợi phí sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long