Quyết định 22/2008/QĐ-UBND

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND thành lập Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đã được thay thế bởi Quyết định 37/2015/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2008/QĐ-UBND Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2008/QĐ-UBND

 Kon Tum, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG SỐ 1 TRỰC THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT-BNV-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Liên Bộ: Nội vụ - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương;

Căn cứ Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản;

Căn cứ Công văn số 2827/BNN-KL ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng;

Căn cứ Kết luận số 63-KL/BCS, ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức - cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.

Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; là lực lượng trực tiếp, nòng cốt phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành trên địa bàn thị xã Kon Tum, huyện Sa Thầy và huyện Đăk Hà, đặt d­ưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trư­ởng Chi cục Kiểm lâm.

Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để giao dịch công tác; trụ sở của Đội đặt tại đèo Sao Mai, xã Hoà Bình, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum (trụ sở cũ của Hạt Phúc kiểm lâm sản Sao Mai).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT-BNV- BNN, ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Liên Bộ : Nội vụ và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương; Công văn số 2827/BNN-KL ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1:

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Đội gồm: Đội trưởng, một Phó Đội trưởng và một số cán bộ, công chức kiểm lâm giúp việc cho Đội trưởng.

Biên chế của Đội là biên chế quản lý hành chính nhà nước nằm trong tổng số biên chế của Chi cục Kiểm lâm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Phó Đội trưởng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 26/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm-1999, Quyết định số 118/QĐ-UB ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2008
Ngày hiệu lực15/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2008/QĐ-UBND Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2008/QĐ-UBND Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành05/06/2008
        Ngày hiệu lực15/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2008/QĐ-UBND Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2008/QĐ-UBND Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1