Quyết định 22/2008/QĐ-UBND

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ làng văn hoá, khu phố (tổ dân phố) văn hoá do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2008/QĐ-UBND hỗ trợ làng văn hoá khu phố tổ dân phố văn hoá Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2008/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ LÀNG VĂN HOÁ, KHU PHỐ (TỔ DÂN PHỐ) VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ làng, khu phố văn hoá;

Theo đề nghị của liên Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch - Tài chính tại Tờ trình số 27/TTrLN-VHTTDL-TC ngày 03/6/2008; đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 254/TT-STC ngày 25/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợ làng văn hoá, khu phố văn hoá (tổ dân phố) văn hoá như sau:

- Hỗ trợ mỗi làng văn hoá, khu phố (tổ dân phố) văn hoá được công nhận mới là 5.000.000đ (năm triệu đồng).

- Hỗ trợ mỗi làng văn hoá, khu phố (tổ dân phố) văn hoá được công nhận lại sau 3 năm là 3.000.000đ (ba triệu đồng).

Điều 2. Giao sở Văn hoá Thể thao và Du lịch căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyết định này hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực14/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2008/QĐ-UBND hỗ trợ làng văn hoá khu phố tổ dân phố văn hoá Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2008/QĐ-UBND hỗ trợ làng văn hoá khu phố tổ dân phố văn hoá Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Bật Khách
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực14/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 22/2008/QĐ-UBND hỗ trợ làng văn hoá khu phố tổ dân phố văn hoá Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2008/QĐ-UBND hỗ trợ làng văn hoá khu phố tổ dân phố văn hoá Hưng Yên

            • 04/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực