Quyết định 22/2011/QĐ-UBND

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 35/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/08/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ đường bộ;
Căn cứ Thông tư 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn quy định về bến xe, bãi đậu xe, trạm dừng nghỉ trong hoạt động vận tải đường bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ xe ra vào bến đối với các bến xe ô tô, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh bến xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng:

1. Bến xe loại 1 đến loại 4:

a) Hoạt động trên tuyến từ 100km trở lên:

- Xe dưới 16 ghế: 28.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 16 đến 30 ghế: 47.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 30 ghế trở lên: 84.000 đồng/chuyến.

b) Hoạt động trên tuyến dưới 100km:

- Xe dưới 16 ghế: 25.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 16 đến 30 ghế: 42.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 30 ghế trở lên: 75.000 đồng/chuyến.

2. Bến xe loại 5 và loại 6.

a) Hoạt động trên tuyến từ 100km trở lên:

- Xe dưới 16 ghế: 22.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 16 đến 30 ghế: 37.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 30 ghế trở lên: 66.000 đồng/chuyến.

b) Hoạt động trên tuyến dưới 100km:

- Xe dưới 16 ghế: 19.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 16 đến 30 ghế: 32.500 đồng/chuyến.

- Xe từ 30 ghế trở lên: 57.5000 đồng/chuyến.

(Bến xe được phân loại theo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải).

Điều 3.

1. Giao Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế mức thu phí đối với bến xe được quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu phí bến bãi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Sóc Trăng;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2011
Ngày hiệu lực02/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu22/2011/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýNguyễn Trung Hiếu
     Ngày ban hành22/06/2011
     Ngày hiệu lực02/07/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2012
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô