Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản thiết bị mua sắm tập trung Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN, THIẾT BỊ MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Bộ Tài chính về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 150/TTr-STC ngày 27 tháng 9 năm 2017; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 41/BCTĐ-STP ngày 13 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố, gồm: Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến: Máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện); máy in; máy vi tính xách tay; máy photocopy.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2017; Bãi bỏ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 21 ngày 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự toán, nguồn vốn mua sắm; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện mua sắm tập trung theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 21 ngày 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản thiết bị mua sắm tập trung Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản thiết bị mua sắm tập trung Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành09/11/2017
       Ngày hiệu lực20/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản thiết bị mua sắm tập trung Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản thiết bị mua sắm tập trung Hải Phòng

           • 09/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực