Quyết định 3209/QĐ-UBND

Quyết định 3209/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương do thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 3209/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương Hải Phòng 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản thiết bị mua sắm tập trung Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3209/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3209/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao nhiệm vụ mua sắm tập trung tại địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 46/TTr-STC ngày 12/5/2016 về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung tại thành phố Hải Phòng bao gồm:

- Xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ;

- Thiết bị tin học; máy Photocopy;

- Thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Việc mua sắm tập trung thực hiện từ ngày 01/01/2017.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- TT TU, TT HĐND TP;

-
CT các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- VP: TU, HĐND TP, UBND TP;
- Công báo HP,
Cổng TTĐT HP;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP;

- Các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3209/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3209/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực21/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3209/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3209/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3209/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3209/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành21/12/2016
        Ngày hiệu lực21/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3209/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương Hải Phòng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3209/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tại địa phương Hải Phòng 2016