Quyết định 220/QĐ-TTg

Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 220/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia 2012 2020


THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị tại Tờ trình số 71/TTr-BXD ngày 21 tháng 12 năm 2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn, thay thế, bổ sung một số thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020, bao gồm:

1. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo;

3. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

5. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

6. Ông Tràn Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

7. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

8. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Quốc gia;

2. Chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố và đô thị trực thuộc.

3. Chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết đnh số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2013 về phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020;

4. Chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước theo thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại 2 Quyết định Trung ương và địa phương.

5. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; rà soát, sơ kết đánh giá hàng năm và 5 năm; xây dựng đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Quốc gia trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban Chỉ đạo quyết định Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác liên ngành để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tổ công tác liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia về lĩnh vực phát triển đô thị.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành do ngân sách nhà nước cấp để tổ chức quản lý, triển khai Chương trình, được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây dựng theo quy định hiện hành.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương v
à các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàn
g Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, KTN (3b).
XH 176

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu220/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 220/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia 2012 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 220/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia 2012 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu220/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành04/02/2016
       Ngày hiệu lực04/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 220/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia 2012 2020

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 220/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia 2012 2020

          • 04/02/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/02/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực