Quyết định 2204/QĐ-UBND

Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2204/QĐ-UBND 2018 phân cấp nguồn thu tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2204/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI SỬA ĐỔI PHÂN CẤP NGUỒN THU VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA KHOẢN THU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 351/HĐND-KTNS ngày 19/9/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh V/v quy định tạm thời sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia khoản thu Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2356/TTr-STC ngày 31/7/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hợp tác xã năm 2018, cụ thể như sau:

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã (Không kể thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu và thuế TTĐB thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

+ Cục Thuế tỉnh quản lý thu

100%

 

+ Chi Cục thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu

 

100%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TT/HĐND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2204/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2018
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2204/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2204/QĐ-UBND 2018 phân cấp nguồn thu tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2204/QĐ-UBND 2018 phân cấp nguồn thu tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2204/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành25/09/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2204/QĐ-UBND 2018 phân cấp nguồn thu tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2204/QĐ-UBND 2018 phân cấp nguồn thu tỷ lệ phân chia khoản thu thuế Quảng Trị

            • 25/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực