Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND hủy bỏ, thay thế phần II, mục a, Điều 1 Quyết định 936/2007/QĐ-UBND về mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND hủy bỏ, thay thế Quyết định 936/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND hủy bỏ, thay thế Quyết định 936/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2209/2007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ, THAY THẾ NỘI DUNG PHẦN II, MỤC A, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 936/2007/QĐ - UBND NGÀY 21/6/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ TRÍCH ĐỂ LẠI CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Văn bản số 12947/BTC-CST ngày 26/9/2007 của Bộ tài chính về việc phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ - HĐND tỉnh ngày 29/10/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ, thay thế nội dung điểm I của mục V, Phần I Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh khóa VII về việc sửa đổi, bổ sung quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Hủy bỏ nội dung phần II, mục A, Điều 1 Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Thay thế nội dung phần II, mục A, Điều 1 Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh như sau:

II. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

- Mức thu: Đối với đất sử dụng vào mục đích khác là: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Đối tượng nộp: Tổ chức, đơn vị có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất hoặc cần phải thẩm định theo quy định.

- Đơn vị trực tiếp thu:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị trực tiếp thu: 30% trên tổng số thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2209/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2209/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2007
Ngày hiệu lực15/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2209/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND hủy bỏ, thay thế Quyết định 936/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND hủy bỏ, thay thế Quyết định 936/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2209/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHà Đức Toại
       Ngày ban hành05/11/2007
       Ngày hiệu lực15/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND hủy bỏ, thay thế Quyết định 936/2007/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2209/2007/QĐ-UBND hủy bỏ, thay thế Quyết định 936/2007/QĐ-UBND