Quyết định 2210/QĐ-BGTVT

Quyết định 2210/QĐ-BGTVT năm 2009 thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2210/QĐ-BGTVT thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá quyết định giá khởi điểm


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2210/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ vào Quyết định số 1626/QĐ-BGTVT ngày 04/6/2007; Quyết định số 530/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc; Quyết định số 629/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;
Xét Văn bản số 2417/BQLDA6-VP ngày 23/6/2009 của Ban quản lý dự án 6 về xin thay đổi nhân sự của Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc; Văn bản số 2886/BQLDA6-TCKT ngày 14/7/2009 của Ban quản lý dự án 6 về việc bổ sung thay đổi chức danh hội đồng thanh lý tài sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án do Ban quản lý dự án 6 (trước đây là Ban quản lý dự án Biển Đông) quản lý cụ thể như sau:

I. Thay đổi thành viên tại Quyết định số 1626/QĐ-BGTVT ngày 04/6/2007 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

1-Ông Nguyễn Tân Khoa - Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 6 thay cho Ông Trần Ngọc Hoàng (đã chuyển công tác) làm Chủ tịch Hội đồng.

II. Thay đổi thành viên tại Quyết định số 530/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2007 và Quyết định số 629/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

1-Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Ban quản lý dự án 6 thay cho Bà Phạm Thị Quỳnh làm Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng,

2-Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải thay cho Bà Đào Thanh Thảo làm Uỷ viên.

3-Ông Cao Xuân Trường – Phó phòng Kinh tế kế hoạch Ban quản lý dự án 6 thay cho Ông Phạm Thanh Hoài (đã chuyển công tác) làm Uỷ viên.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1626/QĐ- BGTVT ngày 04/6/2007 và Quyết định số 530/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr Nguyễn Hồng Trường;
- Các thành viên Hội đồng;
- Cục ĐBVN;
- Lưu: VT, TC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2210/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2210/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2009
Ngày hiệu lực31/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2210/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2210/QĐ-BGTVT thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá quyết định giá khởi điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2210/QĐ-BGTVT thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá quyết định giá khởi điểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2210/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành31/07/2009
        Ngày hiệu lực31/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2210/QĐ-BGTVT thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá quyết định giá khởi điểm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2210/QĐ-BGTVT thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá quyết định giá khởi điểm

            • 31/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực