Quyết định 223/1999/QĐ-TTg

Quyết định 223/1999/QĐ-TTg về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 223/1999/QĐ-TTg thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 223/1999/QĐ-TTg thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 223/1999/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 90/1999/NĐ-UBTVQH10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp, chủ dự án hoặc nhà thầu chính đã trả thuế giá trị gia tăng trong giá mua hàng hoá, dịch vụ được Nhà nước hoàn lại số thuế đó.

Điều 2. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA vay thuộc diện được ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả, chủ dự án hoặc nhà thầu chính được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi nhập khẩu và mua hàng hoá, dịch vụ trong nước để thực hiện dự án. Nguồn hoàn thuế là Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước. Số tiền hoàn thuế được coi là vốn ngân sách cấp và chủ dự án phải ghi tăng vốn đầu tư cho dự án.

Điều 3. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại từ ngân sách (kể cả dự án sử dụng vốn ODA hỗn hợp - ODA không hoàn và ODA vay - mà phần vốn ODA không hoàn lại được tài trợ bằng một Hiệp định riêng), chủ dự án không được sử dụng nguồn vốn ODA mà phải sử dụng nguồn vốn trong nước để nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ dự án hoặc nhà thầu chính đã trả thuế giá trị gia tăng tính trong giá mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nay cũng được hoàn lại tiền thuế theo quy định của Quyết định này.

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ, cơ quan thuế phải làm xong thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho chủ dự án hoặc nhà thầu chính thuộc diện được hoàn thuế quy định tại Điều 1 và Điều 2 trên đây.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 223/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu223/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/1999
Ngày hiệu lực07/12/1999
Ngày công báo15/01/2000
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 223/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 223/1999/QĐ-TTg thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 223/1999/QĐ-TTg thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu223/1999/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành07/12/1999
       Ngày hiệu lực07/12/1999
       Ngày công báo15/01/2000
       Số công báoSố 2
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 223/1999/QĐ-TTg thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 223/1999/QĐ-TTg thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA