Quyết định 2257/QĐ-UBND

Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thay thế danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2257/QĐ-UBND thay thế cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2257/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THAY THẾ DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thay thế danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông được công bố tại các Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 12/8/2014, 3584/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, 840/QĐ-UBND ngày 08/4/2015, 1507/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các ông (bà), có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (có thay đổi) và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Số TT

Đơn vị công tác

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Họ tên người được thay thế

A. CẤP HUYỆN

1

thành phố Mỹ Tho

Nguyễn Dân Chánh

Phó Trưởng phòng

3872187

0948.716679

[email protected]

Nguyễn Thị Thúy Hòa

B. CẤP XÃ

I. THÀNH PHỐ MỸ THO

1

Phường 3

Nguyễn Thị Hồng Thắm

nt

3972252

0995.556690

[email protected]

Nguyễn Kim Truyền

II. THỊ XÃ CAI LẬY

1

Phường 3

Đồng Minh Truyền

Tư pháp - Hộ tịch

 

0947.123019

[email protected]

Đồng Thị Tuyền

2

xã Thanh Hòa

Nguyễn Thị Hồng Liên

nt

3826336

01284.846772

[email protected]

Nguyễn Thị Lộc

III. HUYỆN CAI LẬY

1

xã Tân Phong

Nguyễn Ngọc Châu

Tư pháp - Hộ tịch

3810000

0919.233413

[email protected]

Trần Văn Dương

2

xã Bình Phú

Nguyễn Phi Long

nt

3816692

0985.709158

[email protected]

Chiêm Đặng Thành Duy

IV. HUYỆN CHÂU THÀNH

1

xã Thạnh Phú

Triệu Văn Mười

Tư pháp - Hộ tịch

 

0977.316917

[email protected]

Lê Thị Phương Thảo

2

xã Vĩnh Kim

Hồ Tấn Hữu

nt

 

01238.025378

[email protected]

Võ Minh Lý

3

xã Bàn Long

Nguyễn Văn Bổn

nt

 

01665.743693

[email protected]

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

V. HUYỆN CHỢ GẠO

1

xã Hòa Tịnh

Nguyễn Quỳnh Như

Tư pháp - Hộ tịch

3836302

01682.345332

[email protected]

Nguyễn Thành Trung

2

xã Trung Hòa

Thân Thị Thanh Tâm

nt

3836301

0908.361523

[email protected]

Võ Minh Sanh

3

xã Phú Kiết

Nguyễn Lan Thanh

nt

3836303

0908.216008

[email protected]

Nguyễn Ngọc Tú

4

xã Mỹ Tịnh An

Lê Minh Sơn

nt

3836302

01658.169177

[email protected]

Nguyễn Quỳnh Như

5

xã Tân Bình Thạnh

Nguyễn Thị Hồng Diễm

nt

3898001

0168234840

[email protected]

Nguyễn Văn Thích

6

xã Long Bình Điền

Phạm Thị Ánh Hồng

nt

3650936

01688.116970

[email protected]

Nguyễn Phước Lộc

7

xã Đăng Hưng Phước

Võ Thị Thanh Trúc

nt

3656248

01699.388917

[email protected]

Dương Thị Kim Thoa

8

xã Quơn Long

Phạm Thị Thùy Trang

nt

3991001

01262.927969

[email protected]

Võ Thị Kim Chi

9

xã Bình Phục Nhứt

Huỳnh Thị Huyền Trang

nt

3897151

01268.790552

[email protected]

Võ Thành Hiệp

10

xã Bình Phan

Hồ Thị Trang

nt

3835398

01254.912761

[email protected]

Trần Văn Tèo

11

xã An Thạnh Thủy

Huỳnh Bảo Hoài Phương

nt

3835405

01679.631255

[email protected]

Hồ Minh Hải

12

thị trấn Chợ Gạo

Trần Thị Ngọc Linh

nt

3837210

0986.554737

[email protected]

Nguyễn Thị Phương

VII. HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

1

xã Đồng Sơn

Nguyễn Thị Phương Trang

Tư pháp - Hộ tịch

3524265

 

[email protected]

Nguyễn Thái Ngọc

VIII. HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

1

xã Phước Trung

Trần Thị Thu Ngân

Tư pháp - Hộ tịch

3.846626

0987.447100

[email protected]

Phạm Hoàng Cường

2

xã Tân Phước

Lê Thái Chân

nt

3.840015

0917.118.323

[email protected]

Phạm Võ Minh Đăng

Tổng cộng: 24 cán bộ đầu mối.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2257/QĐ-UBND thay thế cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2257/QĐ-UBND thay thế cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2257/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Kim Mai
       Ngày ban hành01/09/2015
       Ngày hiệu lực01/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2257/QĐ-UBND thay thế cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2257/QĐ-UBND thay thế cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2015

           • 01/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực