Quyết định 2257/QĐ-UBND

Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2257/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2257/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục bãi bỏ 17 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 128/TTr-STP ngày 26/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục bãi bỏ 17 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2016
Ngày hiệu lực29/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2257/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2257/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Cà Mau 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2257/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành29/12/2016
        Ngày hiệu lực29/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2257/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Cà Mau 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2257/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Cà Mau 2016

            • 29/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực