Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2016/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC BÃI BỎ 17 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ 17 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau do không còn phù hợp với Luật phí và lệ phí năm 2015 và Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

DANH MỤC

BÃI BỎ 17 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành nghị quyết

Trích yếu nội dung văn bản

1

Số 56/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu Phí chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

2

Số 57/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006

Về thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Cà Mau

3

Số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành lệ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

4

Số 15/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc ban hành Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

5

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về ban hành Lệ phí Chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

6

Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Ban hành Phí Đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

7

Số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013

Ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

8

Số 04/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành Phí qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

9

Số 05/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10

Số 07/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

11

Số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Phí qua cầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12

Số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13

Số 03/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14

Số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15

Số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành mức thu Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16

Số 28/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17

Số 05/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Văn Hiện
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau

           • 08/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực