Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND ban hành mức thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết Hội đồng Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Ngày 05 tháng 3 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về ban hành mức thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 04/03/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành mức thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Mức thu phí đối với xe mô tô:

a) Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3: 50.000 đồng/xe/năm.

b) Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3: 100.000 đồng/xe/năm.

2. Tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí:

a) Đối với các phường, thị trấn được trích để lại 10% (mười phần trăm) số Phí sử dụng đường bộ thu được, đối với các xã được trích để lại 20% (hai mươi phần trăm) số phí thu được để trang trải chi phí.

b) Số tiền phí còn lại cơ quan thu phí phải nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cà Mau.

3. Đối tượng chịu phí, nộp phí; các trường hợp miễn phí; phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2013
Ngày hiệu lực15/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýBùi Công Bửu
       Ngày ban hành05/03/2013
       Ngày hiệu lực15/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại Cà Mau