Quyết định 2272/QĐ-UBND

Quyết định 2272/QĐ-UBND năm 2007 quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các Hội thi thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 2272/QĐ-UBND 2007 nội dung mức chi tổ chức Hội thi Giáo dục Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1072/QĐ-UBND 2009 mức chi hoạt động ngành Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 13/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2272/QĐ-UBND 2007 nội dung mức chi tổ chức Hội thi Giáo dục Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2272/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI THI THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3415/STC-HCSN ngày 28/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung chi và mức chi để tổ chức các Hội thi của các cấp học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (không kể các cuộc thi về Thể dục Thể thao) theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào các nội dung chi và mức chi được quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO HỘI THI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC CẤP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

NỘI DUNG CHI

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC CHI

I

Cấp tỉnh

 

 

1

Chi cho Ban tổ chức

đồng/người/ngày

40.000

2

Chi cho Ban giám khảo

 

 

 

- Đối với Hội giảng giáo viên dạy giỏi

đồng/người/tiết

30.000

 

- Đối với các Hội thi khác

đồng/người/ngày

70.000

3

Chi Bồi dưỡng người tham gia dự thi

 

 

 

- Chi Giáo viên dạy Hội giảng và dạy thể nghiệm

đồng/người/tiết

30.000

 

- Chi cho cháu dự thi

đồng/cháu/ngày

20.000

4

Văn phòng phẩm) văn phòng phẩm, giấy khen, cờ…)

đồng/đợt

theo thực tế

5

Đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên dạy Hội giảng

đồng/người/tiết

80.000

6

Chi bồi dưỡng báo, đài

đồng/người/đợt

70.000

7

Khen thưởng

 

 

7.1

Tập thể

 

 

 

- Giải nhất

đồng/giải

450.000

 

- Giải nhì

đồng/giải

350.000

 

- Giải ba

đồng/giải

250.000

7.2

Cá nhân

 

 

 

- Giải nhất (hoặc xếp loại xuất sắc)

đồng/giải

200.000

 

- Giải nhì (hoặc xếp loại giỏi)

đồng/giải

150.000

 

- Giải ba

đồng/giải

100.000

 

- Giải thưởng cho từng bài tập (Đối với các Hội thi cho các cháu)

đồng/bài tập

50.000

8

Chi ở các cơ sở đặt địa điểm Hội giảng

 

 

 

- Nước uống

đồng/người/ngày

5.000

 

- Trang trí

đồng/đợt/địa điểm

theo thực tế

 

- Bộ phận phục vụ

đồng/người/ngày

30.000

II

Cấp huyện

 

 

 

Nội dung chi như cấp tỉnh, mức chi bằng 80% mức chi của cấp tỉnh

Ghi chú: Các Hội thi như: Hội giảng giáo viên dạy Giỏi, Hội thi cán bộ quản lý giỏi, Hội thi cấp dưỡng giỏi, Hộ khỏe măng non, Hội thi đồ dùng dạy học...

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2272/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2272/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2272/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2272/QĐ-UBND 2007 nội dung mức chi tổ chức Hội thi Giáo dục Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2272/QĐ-UBND 2007 nội dung mức chi tổ chức Hội thi Giáo dục Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2272/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2272/QĐ-UBND 2007 nội dung mức chi tổ chức Hội thi Giáo dục Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2272/QĐ-UBND 2007 nội dung mức chi tổ chức Hội thi Giáo dục Khánh Hòa