Quyết định 2279/QĐ-BKHCN

Quyết định 2279/QĐ-BKHCN năm 2014 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2279/QĐ-BKHCN 2014 ngưng hiệu lực 20/2014/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2279/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BKHCN NGÀY 15/7/2014 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KHCN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, Vụ ĐTG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2279/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2279/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực01/09/2014
Ngày công báo12/09/2014
Số công báoTừ số 849 đến số 850
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2279/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2279/QĐ-BKHCN 2014 ngưng hiệu lực 20/2014/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2279/QĐ-BKHCN 2014 ngưng hiệu lực 20/2014/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2279/QĐ-BKHCN
      Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
      Người kýNguyễn Quân
      Ngày ban hành29/08/2014
      Ngày hiệu lực01/09/2014
      Ngày công báo12/09/2014
      Số công báoTừ số 849 đến số 850
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2279/QĐ-BKHCN 2014 ngưng hiệu lực 20/2014/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2279/QĐ-BKHCN 2014 ngưng hiệu lực 20/2014/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

          • 29/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/09/2014

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/09/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực