Quyết định 2279/QĐ-UBND

Quyết định 2279/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt bổ sung nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 2279/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị đến 2020 định hướng 2030 đã được thay thế bởi Quyết định 2195/QĐ-UBND 2017 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2279/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị đến 2020 định hướng 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2279/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 413/BXD-QLN ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 814/SXD-HTKT ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung nội dung "Mục tiêu cụ thể của chương trình" vào Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

Mục tiêu cụ thể của chương trình:

* Đến năm 2020:

- Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân: 20 m2 sàn/người (đô thị đạt 25 m2 sàn/người; nông thôn đạt 18 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 06 m2 sàn/người;

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 70%, trong đó tại đô thị đạt trên 75%, tại nông thôn đạt 65%; phấn đấu xóa hết nhà ở đơn sơ;

- Xây dựng nhà ở cho công nhân Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, nhà ở cho học sinh sinh viên theo đề án đã được phê duyệt;

- Hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

* Đến năm 2030:

Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân 25 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/ người; đạt trên 85% nhà kiên cố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2279/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2279/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2014
Ngày hiệu lực27/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2017
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 2279/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2279/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị đến 2020 định hướng 2030


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2279/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị đến 2020 định hướng 2030
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2279/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Cường
       Ngày ban hành27/10/2014
       Ngày hiệu lực27/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2017
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2279/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị đến 2020 định hướng 2030

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2279/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị đến 2020 định hướng 2030