Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL năm 2014 sửa đổi Quyết định có liên quan đến việc thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL 2014 sửa đổi Quyết định liên quan 896/QĐ-TTg


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2284/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 18 ngày 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2014, như sau:

“Kinh phí hoạt động trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1029/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2014, như sau:

“Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 896, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thành viên Tổ công tác, Tổ thư ký;
- Lưu: VT, PC, Hưng.15.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2284/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2284/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2014
Ngày hiệu lực22/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2284/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL 2014 sửa đổi Quyết định liên quan 896/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL 2014 sửa đổi Quyết định liên quan 896/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2284/QĐ-BVHTTDL
     Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
     Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
     Ngày ban hành22/07/2014
     Ngày hiệu lực22/07/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL 2014 sửa đổi Quyết định liên quan 896/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL 2014 sửa đổi Quyết định liên quan 896/QĐ-TTg

        • 22/07/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 22/07/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực