Quyết định 2292/QĐ-BTTTT

Quyết định 2292/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 2292/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015


B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhn phòng thử nghiệm:

National Technical Systems - Silicon Valley - US0027

Địa ch: 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538 USA

ã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chđịnh và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đcác yêu cầu về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các tha thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đi với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30/9/2017 và thay thế cho Quyết định s1614/QĐ-BTTTT ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thnghiệm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thnghiệm có tên tại Điu 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/
c);
- TT. Ng
uyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (đ p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT,
KHCN.

TL. B TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG V KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 2292/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: National Technical Systems - Silicon Valley - US0027

Địa ch: 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538 USA

Người liên lạc: Ms. Laura Bader

Điện thoại: +1(510) 578-3500

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sn phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết b đầu cuối

 

1.1

Thiết bị đu cui kết ni mạng vin thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009

1.2

Thiết bị đu cui kết ni mạng vin thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.

Thiết bị vô tuyến

 

2.1

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mt đất

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 65:2013/BTTTT

2.2

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình qung bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3

Thiết b phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần s, thời gian)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.6

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hi và hàng không)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.7

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hi (kcả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.8

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.9

Thiết bị Rada hàng hải, hàng không, khí tượng

QCVN 18:2014/BTTTT

2.10

Thiết bị vô tuyến dn đường

QCVN 18:2014/BTTTT

2.11

Thiết bị cảnh báo, điều khin từ xa bng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

2.12

Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

3.

Thiết bị công nghệ thông tin

 

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009

3 2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

3.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

3.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189:2009

3.7

Thiết bị cng (gateway)

TCVN 7189:2009

3.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

3.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2292/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2292/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực14/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2292/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2292/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2292/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2292/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Xuân Công
       Ngày ban hành14/12/2015
       Ngày hiệu lực14/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2292/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2292/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015

           • 14/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực