Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL năm 2013 cho phép tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII 2013


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH ĐÁ CẦU THẾ GIỚI LẦN THỨ VII NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ  Công văn số 2371/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII năm 2013 tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02 tháng 9 đến ngày 05 tháng 9 năm 2013.

Điều 2. Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, dự kiến Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, TCTDTT,

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2292/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2292/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2292/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2292/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Khánh Hải
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII 2013

            • 25/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực