Quyết định 2293/QĐ-UBND

Quyết định 2293/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 1456/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2293/QĐ-UBND 2018 phân công phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2293/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1456/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 795/TTr-STNMT ngày 13 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Lý do bãi bỏ: Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La không còn phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT- Hiệu 20 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2293/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2293/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2018
Ngày hiệu lực19/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2293/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2293/QĐ-UBND 2018 phân công phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2293/QĐ-UBND 2018 phân công phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2293/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành19/09/2018
       Ngày hiệu lực19/09/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2293/QĐ-UBND 2018 phân công phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2293/QĐ-UBND 2018 phân công phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản Sơn La

           • 19/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực