Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT

Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 kèm theo Quyết định 12/2003/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào ban hành

Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT điều chỉnh Quyết định 12/2003/QĐ-BGD&ĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 đã được thay thế bởi Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và được áp dụng kể từ ngày 30/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT điều chỉnh Quyết định 12/2003/QĐ-BGD&ĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2003/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 23/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 24/3/2003

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiểu học,
Căn cứ vào kết quả các cuộc họp của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản góp ý của ủy viên Hội đồng,
Theo đề nghị của các Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 ban hành theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quyết định này bị bãi bỏ. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý tiểu học mua sắm thiết bị, căn cứ Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành và các hạng mục đã được diều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học kể từ năm học 2003 - 2004.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ tiểu học, các vụ có liên quan và Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Vọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2003/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2003/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2003
Ngày hiệu lực16/07/2003
Ngày công báo01/07/2003
Số công báoTừ số 69 đến số 70
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2003/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT điều chỉnh Quyết định 12/2003/QĐ-BGD&ĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT điều chỉnh Quyết định 12/2003/QĐ-BGD&ĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2003/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Văn Vọng
       Ngày ban hành09/06/2003
       Ngày hiệu lực16/07/2003
       Ngày công báo01/07/2003
       Số công báoTừ số 69 đến số 70
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT điều chỉnh Quyết định 12/2003/QĐ-BGD&ĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT điều chỉnh Quyết định 12/2003/QĐ-BGD&ĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2