Quyết định 23/2003/QĐ-BNV

Quyết định 23/2003/QĐ-BNV kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ

Quyết định 23/2003/QĐ-BNV kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin c đã được thay thế bởi Quyết định 427/QĐ-BNV 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2003/QĐ-BNV kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin c


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2003/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN THÀNH PHẦN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ NỘI VỤ.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

Để phù hợp với những thay đổi về tổ chức và nhân sự của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ (được thành lập theo Quyết định số 56/1999/QĐ-TCCBCP ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ), gồm có:

1. Trưởng ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Trọng Điều, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Văn Tất Thu, Chánh văn phòng Bộ;

- Ông Đỗ Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ & Dữ liệu thông tin thuộc Bộ - Thư ký Ban Chỉ đạo.

- Ông Trần Anh Tuấn,  Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức;

- Ông Vũ Viết Thịnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Ông Bùi Đức Bền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Nhà nước;

- Ông Đỗ Xuân Đông, Vụ trưởng Vụ Thanh tra-Pháp chế;

- Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính;

- Ông Chu Văn Thành, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước;

- Ông Trần Quang Minh, Cục trưởng Cục ĐTBDCBCCNN;

- Ông Trần Hữu Thắng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương;

- Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ;

- Ông Phạm Văn Điềm, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;

- Ông Nguyễn Duy Thăng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương;

- Ông Nguyễn Hồng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Văn phòng Bộ;

- Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia;

- Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước.

Điều 2. Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của Bộ có các nhiệm vụ và quyền hạn được ghi tại Quyết định số 56/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc kiện toàn thành phần và sửa đổi một số điều về chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ & Dữ liệu thông tin, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và các công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các thành viên Ban CĐCNTT;
- Ban chủ nhiệm chương trình;
- Kỹ thuật-Kinh tế về CNTT Bộ KH&CN;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2003/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2003/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2003
Ngày hiệu lực23/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2003/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 23/2003/QĐ-BNV kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin c


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2003/QĐ-BNV kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin c
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2003/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐỗ Quang Trung
        Ngày ban hành23/05/2003
        Ngày hiệu lực23/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2003/QĐ-BNV kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin c

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2003/QĐ-BNV kiện toàn thành phần Ban chỉ đạo công nghệ thông tin c