Quyết định 23/2006/QĐ-UBND

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về các tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2006/QĐ-UBND tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/2006/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số: 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo các quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005, số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 và số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng;
Xét các tờ trình số 677, 678, 680/TTr-LS ngày 13/10/2006 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

1, Tập đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng;

2, Tập đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng;

3, Tập đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt.

Điều 2. Các tập đơn giá xây dựng công trình này là cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

1, Đối với các công trình đặc biệt hoặc những công tác chưa có quy định tại các tập đơn giá này thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các nhà thầu:

a, Căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát, hồ sơ thiết kế, điều kiện thi công; các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước để lập đơn giá trình cơ quan chức năng thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành hoặc

b, Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho phép áp dụng các tập đơn giá khác có điều kiện tương tự.

2, Khi nhà nước có điều chỉnh, bổ sung thêm định mức, đơn giá có liên quan đến các tập đơn giá này thì thực hiện những điều chỉnh và bổ sung đó, giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện các tập đơn giá này; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế các tập đơn giá ban hành kèm theo các quyết định số 62/1999/QĐUB ngày 07/8/1999, số 30/2001/QĐ-UB ngày 26/9/2001 của UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2006
Ngày hiệu lực30/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2006/QĐ-UBND tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2006/QĐ-UBND tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýNguyễn Thanh Bế
        Ngày ban hành20/10/2006
        Ngày hiệu lực30/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2006/QĐ-UBND tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2006/QĐ-UBND tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

            • 20/10/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực