Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND về Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thành phố Đà Nẵng

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên đã được thay thế bởi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2009/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 14 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Trong thời gian tập trung tập luyện: 65.000 đồng/người/ngày (Sáu mươi lăm ngàn đồng/người/ngày).

2. Trong thời gian tập huấn và thi đấu: 90.000 đồng/người/ngày (Chín mươi ngàn đồng/người/ngày).

Điều 2. Kinh phí chi trả chế độ dinh dưỡng nêu tại Điều 1, Quyết định này được sử dụng từ các nguồn kinh phí như sau:

1. Chi từ nguồn sự nghiệp đào tạo với mức 65.000 đồng/người/ngày trong thời gian thời gian tập trung tập luyện; thời gian tập huấn và thi đấu.

2. Chi từ nguồn sự nghiệp thể dục - thể thao với mức chênh lệch 25.000 đồng/người/ngày (90.000 đồng - 65.000 đồng) trong thời gian tập huấn và thi đấu.

3. Trong năm 2009, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp danh sách và mức chênh lệch do điều chỉnh tăng chế độ theo Điều 1 so với dự toán giao đầu năm, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố để bổ sung kinh phí từ quỹ ngân sách thành phố năm 2009. Từ năm 2010 về sau, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp cùng Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí theo quy định tại Điều 1, Quyết định này vào dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2009 và thay thế Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 của UBND thành phố về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hoá - Thể thao & Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2009
Ngày hiệu lực24/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2009/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2009/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành14/09/2009
        Ngày hiệu lực24/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2009/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2009/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên