Quyết định 23/2012/QĐ-UBND

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác đã được thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND số lượng chức danh phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Huế và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ (THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 năm 8 năm 2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 545/TTr-SNV ngày 27 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

1. Mức phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh được hưởng hệ số 0,5/ tháng so với mức lương tối thiểu chung.

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc thôn được giao kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận thì được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận (Hệ số 0,25/ tháng).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Trường hợp Trưởng ban công tác Mặt trận không kiêm nhiệm, ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%, còn lại 40% do ngân sách của các huyện, thị xã và thành phố Huế đảm bảo.

- Trường hợp Trưởng ban công tác Mặt trận do các chức danh khác kiêm nhiệm, tỉnh hỗ trợ 100% ngân sách cho các huyện, thị xã và thành phố Huế để chi trả phụ cấp kiêm nhiệm.

4. Thời gian được hưởng mức phụ cấp kể từ ngày 01/7/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành10/08/2012
        Ngày hiệu lực01/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác