Quyết định 23/2012/QĐ-UBND

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp của thành phố Cần Thơ

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2012/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ ẤP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

Căn cứ Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ nhân viên y tế thôn, bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp như sau:

1. Số lượng:

Mỗi ấp thuộc xã được bố trí 01 nhân viên y tế. Ấp có nhiều hơn 300 hộ dân được bố trí 02 nhân viên y tế.

Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế ấp thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

2. Mức phụ cấp:

a) Đối với nhân viên y tế ấp thuộc xã Thới Đông và xã Thới Xuân huyện Cờ Đỏ được hưởng mức phụ cấp bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu chung;

b) Đối với nhân viên y tế ấp tại các xã còn lại được hưởng mức phụ cấp bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung (mức phụ cấp này không áp dụng đối với nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn).

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Trung tâm Y tế dự phòng (Trung tâm Y tế) các huyện trực thuộc Sở Y tế trực tiếp triển khai thực hiện các quy định có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN-TP. HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Y tế; Bộ Nội vụ;
- TT Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- TT. UBND thành phố;
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
- Sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Báo Cần Thơ;
- Công báo thành phố;
- Lưu: VT,XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2012/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2012/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành24/09/2012
       Ngày hiệu lực04/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2012/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2012/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế