Quyết định 2307/QĐ-UBND

Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chất lượng cao tuyến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2307/QĐ-UBND 2019 đơn giá vận tải hành khách xe buýt chất lượng cao Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT CHẤT LƯỢNG CAO TUYẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN - THÀNH PHỐ HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: S63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bng xe buýt;

Căn cứ Văn bản số 14077/BGTVT-VT ngày 14/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải về mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có điểm đầu nằm trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ mở các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: S13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 V/v ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số 5277/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc phê duyệt phương án và kế hoạch đặt hàng khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chất lượng cao tuyến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Thành phố Hạ Long;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (văn bản số 1897/STC-QLG&CS ngày 21/5/2019) và của Sở Giao thông vận tải (Tờ trình số 2385/TTr-SGTVT ngày 24/5/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chất lượng cao tuyến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - thành phố Hạ Long như sau:

- Đơn giá vận tải Buýt chất lượng cao theo lộ trình tuyến 14A (đi theo quốc lộ 18A, Cự ly 55km. Lộ trình: Điểm đỗ xe vào công viên hoa, đường Trần Quốc Nghin ↔ Cột đồng hồ ↔  Đường Lê Thánh Tông QL18 ↔  Đường tránh TP Cẩm Phả ↔  Cửa Ông ↔  Đường Tỉnh 334 ↔ CHK quốc tế Vân Đồn) là: 992.000 đồng/chuyến.

- Đơn giá vận tải Buýt chất lượng cao theo lộ trình tuyến 14B (đi theo đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; cự ly: 72km; Lộ trình: Cổng công viên Sunworld Complex HaLong ↔  Đường Hạ Long ↔  Đường Hoàng Quốc Việt ↔  Đường 10 làn QL18 ↔  Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn ↔  CHK quốc tế Vân Đồn) là: 1.100.000 đồng/chuyến.

Điều 2. Căn cứ đơn giá được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiệm thu khối lượng, thanh toán cho đơn vị cung ứng khối lượng vận tải buýt chất lượng cao tuyến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - thành phố Hạ Long đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTT, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V1-4, GT1
, KTNS, TH;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, TM3.
15 bản, QĐ231

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn
K
hắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2307/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2307/QĐ-UBND 2019 đơn giá vận tải hành khách xe buýt chất lượng cao Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2307/QĐ-UBND 2019 đơn giá vận tải hành khách xe buýt chất lượng cao Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2307/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýBùi Văn Khắng
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2307/QĐ-UBND 2019 đơn giá vận tải hành khách xe buýt chất lượng cao Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2307/QĐ-UBND 2019 đơn giá vận tải hành khách xe buýt chất lượng cao Quảng Ninh

            • 06/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực