Quyết định 2323/2005/QĐ-BYT

Quyết định 2323/2005/QĐ-BYT về phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2323/2005/QĐ-BYT phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong y tế


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2323/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÔI CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ chương trình đào tạo Quản lý Điều dưỡng được ban hành theo văn bản số 5909/YT-K2ĐT ngày 16/8/2004 của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng trong lĩnh vực y tế Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo Quản lý điều dưỡng theo các quy định tại Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2. Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng có kích thước 19 cm x 27 cm, gồm 2 mặt:

- Mặt trước: Màu xanh hoà bình, các chữ in màu vàng.

- Mặt sau: Nền màu trắng, hoa văn biểu tượng khoa học và đào tạo ngành y tế màu xanh ghi nhạt, các chữ in màu đen, có số hiệu chứng chỉ.

Nội dung, hình thức cụ thể theo quy định tại mẫu đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng do Bộ Y tế phát hành thống nhất trong cả nước (từ số 1 đến số cuối cùng), thay cho các chứng chỉ đào tạo (hoặc Giấy chứng nhận) trong lĩnh vực Quản lý điều dưỡng đã phát hành trước đây.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các vụ: Khoa học và đào tạo, Tổ chức cán bộ, Điều trị, Pháp chế; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Y tề và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2323/2005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2323/2005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2005
Ngày hiệu lực04/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2323/2005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2323/2005/QĐ-BYT phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2323/2005/QĐ-BYT phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2323/2005/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Ngọc Trọng
        Ngày ban hành04/07/2005
        Ngày hiệu lực04/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2323/2005/QĐ-BYT phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong y tế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2323/2005/QĐ-BYT phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong y tế

         • 04/07/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/07/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực