Quyết định 2348/QĐ-UBND

Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế công trình lâm sinh, công nghiệp rừng và đường lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2348/QĐ-UBND 2009 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế công trình lâm sinh Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2014 khảo sát thiết kế công trình lâm sinh và công nghiệp rừng Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2348/QĐ-UBND 2009 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế công trình lâm sinh Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2348/QĐ-UBND

 Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH LÂM SINH, CÔNG NGHIỆP RỪNG VÀ ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương;

Căn cứ Thông tư số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội Vụ - Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội - Bộ Tài Chính và Ủy Ban Dân Tộc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội Vụ: về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với CBCNVC;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 2969/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2416/UBND-XD ngày 12 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1360/NNPTNT ngày 23 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế các công trình lâm sinh, công nghiệp rừng và đường lâm nghiệp như sau:

TT

HẠNG MỤC

Đơn vị tính

Đơn giá

(đồng)

I

Lâm sinh

 

 

1

Thiết kế trồng rừng

đồng/ha

616.600

2

Thiết kế khoanh nuôi XTTSTN loại 1

đồng/ha

30.000

3

Thiết kế khoanh nuôi XTTSTN loại 2

đồng/ha

93.400

4

Thiết kế quản lý bảo vệ rừng

đồng/ha

30.000

5

Thiết kế tỉa thưa rừng trồng theo phương pháp lâm sinh

đồng/ha

847.200

II

Công nghiệp rừng

 

 

1

Thiết kế khai thác gỗ rừng trồng

đồng/m3

21.900

2

Thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên (gỗ chính phẩm)

đồng/m3

73.900

3

Thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên (gỗ tận thu, tận dụng)

đồng/m3

84.500

III

Đường lâm sinh và đường ranh cản lửa

 

 

1

Khảo sát thiết kế đường lâm sinh, địa hình cấp III

 

 

 

Hệ số khu vực 0

đồng/km

11.858.000

 

Hệ số khu vực 0,1

đồng/km

12.093.000

 

Hệ số khu vực 0,2

đồng/km

12.093.000

 

Hệ số khu vực 0,3

đồng/km

12.327.000

 

Hệ số khu vực 0,4

đồng/km

12.797.000

 

Hệ số khu vực 0,5

đồng/km

13.031.000

 

Hệ số khu vực 0,6

đồng/km

13.266.000

 

Hệ số khu vực 0,7

đồng/km

13.500.000

2

Khảo sát thiết kế đường ranh cản lửa, địa hình cấp III

 

 

 

Hệ số khu vực 0

đồng/km

2.908.000

 

Hệ số khu vực 0,1

đồng/km

2.951.000

 

Hệ số khu vực 0,2

đồng/km

2.993.000

 

Hệ số khu vực 0,3

đồng/km

3.036.000

 

Hệ số khu vực 0,4

đồng/km

3.079.000

 

Hệ số khu vực 0,5

đồng/km

3.121.000

 

Hệ số khu vực 0,6

đồng/km

3.164.000

 

Hệ số khu vực 0,7

đồng/km

3.207.000

(Đơn giá trên đây đã bao gồm thuế VAT)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 1174/QĐ-UB ngày 31/5/2001 và Quyết định số 3504/QĐ-UB ngày 11/10/2004.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và thiết kế Nông Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2348/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2348/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2009
Ngày hiệu lực28/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2348/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2348/QĐ-UBND 2009 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế công trình lâm sinh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2348/QĐ-UBND 2009 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế công trình lâm sinh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2348/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành28/10/2009
        Ngày hiệu lực28/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2348/QĐ-UBND 2009 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế công trình lâm sinh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2348/QĐ-UBND 2009 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế công trình lâm sinh Thừa Thiên Huế