Quyết định 235/1999/QĐ-TTg

Quyết định 235/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 235/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã được thay thế bởi Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào và được áp dụng kể từ ngày 26/06/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 235/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 235/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 235/1999QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII số 1109/CP-VX ngày 17 tháng 9 năm 1998 về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc";
Căn cứ ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị tại công văn số 2878/CV-VPTW ngày 15 tháng 9 năm 1999;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thực hiện nhiệm vụ văn hoá trong thời kỳ mới, giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban : Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Phó Trưởng ban : Tổng thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan :

3. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương,

4. Ban Dân vận Trung ương,

5. Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước,

6. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,

7. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,

8. Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam,

9. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

10. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

11. Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam,

12. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia,

13. Bộ Quốc phòng,

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

15. Bộ Công an,

16. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

17. ủy ban Dân tộc và Miền núi,

18. ủy ban Thể dục Thể thao,

19. Đài Truyền hình Việt Nam,

20. Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điều 2. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được dự toán trong Ngân sách của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các đồng chí, các cơ quan có tên tại Điều 1, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu235/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/1999
Ngày hiệu lực23/12/1999
Ngày công báo31/01/2000
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 235/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 235/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu235/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành23/12/1999
        Ngày hiệu lực23/12/1999
        Ngày công báo31/01/2000
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 235/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 235/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"