Quyết định 236/2004/QĐ-UB

Quyết định 236/2004/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 236/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Lao động Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 34/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 08/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 236/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Lao động Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/2004/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra;

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 137/SLĐTBXH ngày 26/02/2004 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 196/TTr.SNV ngày 26/3/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu sự quản lý của Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Thanh tra ngành dọc cấp trên.

Điều 2. Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố là đơn vị quản lý Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 5-Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra;

Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố được phép sử dụng con dấu riêng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND TP
- Thanh tra TP, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH(2bản)
- VP.UBNDTP (2B)
- Lưu TTLT

TM.UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu236/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2004
Ngày hiệu lực02/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/06/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 236/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Lao động Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 236/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Lao động Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu236/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành02/04/2004
        Ngày hiệu lực02/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/06/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 236/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Lao động Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 236/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Lao động Cần Thơ