Quyết định 238/2005/QĐ-TTg

Quyết định 238/2005/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 238/2005/QĐ-TTg tỷ lệ tham gia bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 55/2009/QĐ-TTg tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 238/2005/QĐ-TTg tỷ lệ tham gia bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỶ LỆ THAM GIA CỦA BÊN NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ:

a) Tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 thì tổng số cổ phiếu niêm yết là số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tối đa 49% tổng số chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết, đăng ký giao dịch của một quỹ đầu tư chứng khoán.

c) Không giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.

Điều 2. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, góp vốn liên doanh thành lập Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tối đa là 49% vốn điều lệ.

Điều 3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia khác với quy định tại Quyết định này thì áp dụng theo Điều ước quốc tế.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thu Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). Hà (310.b)

THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu238/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2005
Ngày hiệu lực23/10/2005
Ngày công báo08/10/2005
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 238/2005/QĐ-TTg tỷ lệ tham gia bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 238/2005/QĐ-TTg tỷ lệ tham gia bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu238/2005/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýPhan Văn Khải
      Ngày ban hành29/09/2005
      Ngày hiệu lực23/10/2005
      Ngày công báo08/10/2005
      Số công báoTừ số 7 đến số 8
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Chứng khoán
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2009
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản gốc Quyết định 238/2005/QĐ-TTg tỷ lệ tham gia bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 238/2005/QĐ-TTg tỷ lệ tham gia bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam