Quyết định 2380/QĐ-TTg

Quyết định 2380/QĐ-TTg năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 2380/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu đã được thay thế bởi Quyết định 1366/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 17/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2380/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2380/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO "QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại tờ trình số 2385/TTr-BQP ngày 10 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu", thành phần gồm:

1. Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng;

- Phó Trưởng ban: Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng;

- Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

3. Các Ủy viên:

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

- Mời 01 lãnh đạo của các ban, ngành, cơ quan sau đây làm Ủy viên Ban Chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Sau 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Bộ và cơ quan có cán bộ được cử làm thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1 Quyết định này, gửi danh sách về Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"

Thực hiện các quy định tại Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” (sau đây gọi tắt là Quỹ). Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức phong trào vận động, xây dựng Quỹ; đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ.

2. Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả.

3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3.

1. Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" có Bộ phận Thường trực giúp việc. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ phận Thường trực giúp việc đặt tại Bộ Quốc phòng (Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), thành phần bao gồm: Cán bộ của Bộ Quốc phòng làm nòng cốt và một số cán bộ cấp vụ, cục của các Bộ và cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng ban Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực giúp việc.

2. Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" và Bộ phận Thường trực giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu riêng. “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3. Kinh phí làm việc của Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" và Bộ phận Thường trực giúp việc được dự toán và bảo đảm trong nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Giao Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, xây dựng và quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3) QT.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2380/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2380/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2011
Ngày hiệu lực14/12/2011
Ngày công báo28/12/2011
Số công báoTừ số 651 đến số 652
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2380/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2380/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2380/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2380/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành14/12/2011
        Ngày hiệu lực14/12/2011
        Ngày công báo28/12/2011
        Số công báoTừ số 651 đến số 652
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2380/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2380/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu