Quyết định 2395/QĐ-UBND

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2395/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 938/TTr-SNV ngày 25 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng (sau đây gọi tắt là Ban điều hành) gồm các ông có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các ủy viên:

a) Ông Hồ Sỹ Nguyên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;

b) Ông Phan Thiên Định, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Ông Hoàng Việt Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh;

d) Ông Đỗ Hữu Hóa, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều hành

1. Điều hành chung mọi hoạt động đối thoại trực tuyến của lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng (qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

2. Xây dựng kế hoạch, chủ đề đối thoại hàng năm trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Tổ chức các buổi đối thoại định kỳ 2 tháng/lần và các buổi đối thoại đột xuất (nếu cần) trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

4. Điều hành hoạt động của chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ”, diễn đàn đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn).

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban điều hành

1. Các thành viên Ban điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Giúp việc cho Ban điều hành có Tổ chuyên viên do Trưởng ban quyết định thành lập.

3. Cơ quan thường trực của Ban điều hành đặt tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Trưởng ban điều hành, Phó Trưởng ban điều hành được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban điều hành.

5. Kinh phí hoạt động của Ban điều hành (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2395/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2395/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2395/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2395/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2395/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2395/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2395/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2395/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến Thừa Thiên Huế

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực