Quyết định 24/2001/QĐ-UBND

Quyết định 24/2001/QĐ-UBND về việc phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 24/2001/QĐ-UBND phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000 đã được thay thế bởi Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2001/QĐ-UBND phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 24/2001/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN BỔ HẠN MỨC XUẤT KHẨU GẠO BỔ SUNG NĂM 2000.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000;
Theo Công văn số 530/TM-XNK ngày 09 tháng 3 năm 2001 của Bộ Thương mại về bổ sung chỉ tiêu xuất khẩu gạo;
Xét đề nghị của Sở Thương mại thành phố tại Công văn số 658/TM-KH-XNK ngày 15 tháng 3 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000 cho các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo như sau :

1. Công ty Lương thực thành phố : 24.000 tấn;

2. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn 5.000 tấn;

3. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 3.000 tấn;

4. Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu 2.000 tấn;

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinh Phát : 13.000 tấn.

Điều 2. Giao Sở Thương mại thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Thương mại; hàng tháng tập hợp tình hình, báo cáo, đánh giá, đề xuất nhằm giúp cho việc điều hành xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :  
- Như điều 3  
- Bộ Thương mại  
- Tổng cục Hải quan
- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- TTUB : CT, PCT/TT
- Phòng QL XNK khu vực TPHCM
- VPUB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Hải

 

 

)
  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2001/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2001/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2001
Ngày hiệu lực06/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2001/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2001/QĐ-UBND phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2001/QĐ-UBND phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2001/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành26/03/2001
        Ngày hiệu lực06/04/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2001/QĐ-UBND phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2001/QĐ-UBND phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000