Quyết định 24/2007/QĐ-BNN

Quyết định 24/2007/QĐ-BNN Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 24/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính đã được thay thế bởi Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính danh mục bổ sung giống cây trồng và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp; Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Giống mới được công nhận năm 2006:

- Keo lai tự nhiên: dòng BV33 (trồng trên diện rộng); các dòng BV71, BV73 và BV75 (áp dụng cho vùng Ba Vì - Hà Tây, Yên Thành - Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự); các dòng TB1, TB7 và TB11 (áp dụng cho vùng Bầu Bàng - Bình Dương và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự).

- Keo lai nhân tạo: các dòng MA1 và MA2 (áp dụng cho vùng Ba Vì - Hà Tây, Vạn Xuân - Phú Thọ và những nơi sinh thái tương tự).

- Keo lá tràm: các dòng BVlt25, BVlt83 và BVlt84 (áp dụng cho vùng Đông Hà - Quảng Trị, Ba Vì - Hà Tây và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự); dòng Vlt85 (áp dụng cho vùng Đông Hà - Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự).

- Bạch đàn urophylla: dòng PN3d (trồng trên diện rộng); các dòng PN21, PN24 và PN108 (áp dụng cho vùng Phù Ninh - Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự).

2. Giống các loài (tổng số 23 loài):

1) Dầu rái (Dipterocarpus alatus);

2)  Sao đen (Hopea odorata);

3) Chiêu liêu (Terrmina alata);

4) Giổi xanh (Michelia mediocris);

5) Lát hoa (Chukrasia tabularis);

6) Re gừng (Cinamomum obtusifolium);

7) Sồi phảng (Pasania cerebrina);

8) Huỷnh (Terretia javanica);

9) Vạng trứng (Endosperrmum chinense);

10) Tếch (Tectona grandis);

11) Bạch đàn cloziana (Eucalyptus cloziana);

12) Bạch đàn pellita (Eucalyptus pellita);

13) Phi lao (Casuarina equisetifolia);

14) Keo chịu hạn (Acacia difficilis);

15) Xoan chịu hạn (Azadirachta indica);

16) Đước (Rhizopphora apiculata);

17) Vẹt tách (Bruguiera parviflora);

18) Tràm lá dài (Meleleuca leucadendra);

19) Tràm cừ (Meleleuca cajuputi);

20) Trám trắng (Canarium album);

21) Trám đen (Canarium tramdenum);

22) Quế (Cinamomum cassia);

23) Mây nếp (Calamus tetradactylus).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo10/07/2007
Số công báoTừ số 446 đến số 447
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 24/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2007/QĐ-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHứa Đức Nhị
       Ngày ban hành09/04/2007
       Ngày hiệu lực25/07/2007
       Ngày công báo10/07/2007
       Số công báoTừ số 446 đến số 447
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 24/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính