Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính danh mục bổ sung giống cây trồng đã được thay thế bởi Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT Danh mục cây trồng lâm nghiệp chính công nhận giống nguồn giống và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính danh mục bổ sung giống cây trồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2015/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng s15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Điều 1. Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính, bao gồm giống của 40 loài cây tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính; Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bsung giống cây lâm nghiệp chính.

3. Bãi bỏ Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính
phủ; Website Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở NN & PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VP, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Bạch đàn camal (Eucalyptus camaldulensis)

2. Bạch đàn lai (Eucalyptus hybrid)

3. Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla S.T.Blake)

4. Bạch đàn pellita (Eucalyptus pellita)

5. Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engler)

6. Bđề (Styrax tonkinensis Piere)

7. Bời lời đỏ (Litsea glutinosa (Lowr) C.B.Rob)

8. Du rái (Dipterocarpus alatus Roxb)

9. Đước (Rhizopphora apiculata Blume)

10. Gii xanh (Michelia mediocris Dandy)

11. Hồi (Illicium verum Hook.f)

12. Hunh (Terretia javanica Blume)

13. Keo tai tượng (Acacia mangium Willd)

14. Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth)

15. Keo lai (Acacia hybrid)

16. Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth)

17. Keo chịu hạn (Acacia difficilis)

18. Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Juss)

19. Lim xanh (Erythrophloeum fordii Oliv)

20. Mắc ca (Macadamia integrifolia Maid. Et Betche)

21. Mỡ (Mangletia conifera Dandy)

22. Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst. et Forst.f)

23. Quế (Cinamomum cassia Presl)

24. Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook)

25. Sao đen (Hopea odorata Roxb)

26. Sơn tra (Docynia indica (Wall) Dec)

27. Sồi phảng (Pasania cerebrina Champ. Ex Benth)

28. Thông nhựa (Pinus merkusii Junght. et de Vries)

29. Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb)

30. Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon)

31. Thông caribê (Pinus caribaea Morelet)

32. Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra L)

33. Tràm cừ (Melaleuca cajuputi Powell)

34. Trám trắng (Canarium album (Lour) Raeusch)

35. Trám đen (Canarium tramdenum Dai &Ykovl)

36. Tếch (Tectona grandis L)

37. Trôm (Sterculia foetida L)

38. Vẹt (Bruguiera sp)

39. Vối thuốc (Schima Wallichii Choisy)

40. Xoan chịu hạn (Azadirachta indica A. Juss)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2015/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu44/2015/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2015
Ngày hiệu lực10/01/2016
Ngày công báo06/12/2015
Số công báoTừ số 1171 đến số 1172
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2015/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính danh mục bổ sung giống cây trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính danh mục bổ sung giống cây trồng
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu44/2015/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành23/11/2015
       Ngày hiệu lực10/01/2016
       Ngày công báo06/12/2015
       Số công báoTừ số 1171 đến số 1172
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính danh mục bổ sung giống cây trồng

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính danh mục bổ sung giống cây trồng