Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND về Quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng khoản thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Công an xã xử phạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND khoản thu xử phạt vi phạm hành chính an toàn giao thông Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-UBND khoản thu xử phạt vi phạm hành chính an toàn giao thông Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2008/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KHOẢN THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG DO CÔNG AN XÃ XỬ PHẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Thực hiện Công văn số 49/HĐND-VP ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng khoản thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng khoản thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Công an xã xử phạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Toàn bộ số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là thu xử phạt hành chính) do lực lượng Công an xã trên địa bàn trực tiếp quản lý thu tập trung nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết ngân sách xã hưởng 100% (lực lượng Công an xã nào thu, nộp thì điều tiết về ngân sách xã đó 100%).

2. Số thu xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng Công an xã quản lý thu, nộp được sử dụng vào các nội dung chi như sau:

- Chi bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, với mức chi không quá 25.000 đồng/người/ngày;

- Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn hoặc gia đình cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Chi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trên địa bàn xã quản lý thu;

- Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm căn cứ quy định tại Điều 1 để quyết định cụ thể việc sử dụng khoản thu trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 đến khi Trung ương có hướng dẫn cụ thể.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-UBND khoản thu xử phạt vi phạm hành chính an toàn giao thông Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2008/QĐ-UBND khoản thu xử phạt vi phạm hành chính an toàn giao thông Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-UBND khoản thu xử phạt vi phạm hành chính an toàn giao thông Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-UBND khoản thu xử phạt vi phạm hành chính an toàn giao thông Sóc Trăng