Quyết định 24/2012/QĐ-UBND

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban thanh tra Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V kỳ họp thứ 4 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính, như sau:

1. Các đơn vị quản lý nhà nước và đoàn thể:

Điều chỉnh định mức chi quản lý nhà nước và đoàn thể từ 67tr.đ/bc/năm, điều chỉnh là: 74 tr.đ/bc/năm, tăng thêm 7 tr.đ/bc/năm.

Riêng huyện Côn Đảo:

Điều chỉnh định mức chi quản lý nhà nước và đoàn thể từ 105tr.đ/bc/năm, điều chỉnh là: 113tr.đ/bc/năm, tăng thêm 8 tr.đ/bc/năm.

2. Các cơ quan đảng:

- Cấp tỉnh: định mức cũ là 139 tr/bc/năm điều chỉnh lên: 149 tr/bc/năm tăng 10 tr/bc/năm.

- Cấp huyện: định mức cũ là 125tr/bc/năm nay điều chỉnh lên 133tr/bc/năm tăng 8tr/bc/năm.

* Riêng huyện Côn Đảo: định mức cũ là 178tr.đ/bc/năm, nay điều chỉnh là tăng lên là: 187tr.đ/bc/năm, tăng 9tr/bc/năm/.

3. Đối với các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn:

Định mức điều chỉnh từ 34 tr/bc/năm lên: 38 tr/bc/năm/ tăng 4 tr/bc/năm.

Các nội dung quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên khác, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nội dung quy định tại Điều 1, được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Minh Sanh
       Ngày ban hành31/07/2012
       Ngày hiệu lực10/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính