Quyết định 2402/QĐ-UBND

Quyết định 2402/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Khoản 8, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2402/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 04/2010/QĐ-UBND Bình Tân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ KHOẢN 8, ĐIỀU 2 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và định biên của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sang Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 231/VP-TMTH ngày 20 tháng 02 năm 2014 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Tân tại Tờ trình số 250/TTr-NV ngày 11 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Khoản 8, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân: “Chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ quận và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận, phường”.

Lý do: chuyển chức năng kiểm soát thủ tục hành chính sang Phòng Tư pháp quận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2402/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2402/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo01/04/2014
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2402/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2402/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 04/2010/QĐ-UBND Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2402/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 04/2010/QĐ-UBND Bình Tân Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2402/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Văn Chính
       Ngày ban hành13/03/2014
       Ngày hiệu lực13/03/2014
       Ngày công báo01/04/2014
       Số công báoSố 21
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2402/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 04/2010/QĐ-UBND Bình Tân Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2402/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 04/2010/QĐ-UBND Bình Tân Hồ Chí Minh

           • 13/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực