Quyết định 2407/QĐ-UBND

Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng, chống bệnh sán lá gan tại Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2407/QĐ-UBND 2015 Nâng cao năng lực phòng chống bệnh sán lá gan Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH SÁN LÁ GAN TẠI TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 684/2000/QĐ-BYT ngày 07/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế qui định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm phòng, chống sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng các tỉnh, thành phố;

Căn cứ Công văn số 287/VSR-KST ngày 15/4/2014 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phòng chống giun sán giai đoạn 2015 - 2020; Công văn số 149/VSR-KST ngày 23/01/2015 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh sán lá gan tại Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1051 ngày 27/5/2015 về việc đề nghị phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng, chống bệnh sán lá gan tại Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng, chống bệnh sán lá gan tại Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề án: Nâng cao năng lực phòng chống bệnh sán lá gan tại Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

2. Cơ quan chủ quản Đề án: UBND tỉnh Thanh hóa.

3. Cơ quan lập và thực hiện Đề án: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

4. Mục tiêu

4.1. Mục tiêu chung:

Nâng cao năng lực phòng chống bệnh ký sinh trùng đường ruột nói chung, bệnh sán lá gan nói riêng cho hệ thống y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa. Giảm tỷ lệ mắc và giảm gánh nặng bệnh tật do sán lá gan gây nên. Xây dựng các yếu tố bền vững trong phòng và điều trị bệnh sán lá gan tại địa phương.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

* Giai đoạn 2015 - 2017:

- Hoàn thành điều tra xây dựng bản đồ dịch tễ sán lá gan tại Thanh Hóa.

- Làm giảm tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ tại các huyện ven biển xuống dưới 5%; Giảm tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ tại huyện Nga Sơn và Tĩnh Gia xuống dưới 10%.

- 60% chủ hộ gia đình và 80% học sinh tiểu học trở lên ở các huyện ven biển có hiểu biết đầy đủ và thực hiện các biện pháp dự phòng nhiễm sán lá gan cho bản thân và gia đình.

- Trung tâm y tế huyện Nga Sơn và Tĩnh Gia thực hiện thành thạo kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan.

* Giai đoạn 2018 - 2020.

- 80% chủ hộ gia đình và 90% học sinh tiểu học trở lên ở các huyện ven biển có hiểu biết đầy đủ và thực hiện các biện pháp dự phòng nhiễm sán lá gan cho bản thân và gia đình.

- Mỗi năm phát hiện và điều trị 200 bệnh nhân sán lá gan lớn trong cộng đồng.

- 70 % người có tiền sử ăn gỏi cá, thực hiện xét nghiệm định kỳ hàng năm phát hiện và điều trị sán lá gan.

- 100% các Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố thực hiện thành thạo kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan.

- Xây dựng hệ thống chẩn đoán, phát hiện và điều trị bệnh ký sinh trùng đường ruột nói chung, sán lá gan nói riêng từ tuyến tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố.

5. Các nội dung hoạt động của đề án

5.1. Điều tra cơ bản, xây dựng bản đồ dịch tễ bệnh sán lá gan trong toàn tỉnh.

5.2. Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan.

5.3. Truyền thông thay đổi hành vi.

5.4. Phát hiện và điều trị cho người nhiễm bệnh, dự phòng tại cộng đồng.

6. Phạm vi thực hiện đề án

Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó địa bàn trọng điểm là huyện Nga Sơn và Tĩnh Gia.

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020, chia thành 2 giai đoạn: 2015 - 2017; 2018 - 2020.

8. Các giải pháp thực hiện đề án

8.1. Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan tại các tuyến y tế trong tỉnh.

8.2. Nhóm giải pháp truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trong công tác phòng chống bệnh sán lá gan tại địa phương.

8.3. Nhóm giải pháp can thiệp

9. Nguồn kinh phí thực hiện đề án:

Đề án được thực hiện từ 02 nguồn:

- Nguồn tài trợ của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và các tổ chức khác: thuốc điều trị và dự phòng cho cộng đồng.

- Nguồn bổ sung từ ngân sách nhà nước: chi cho các hoạt động và mua sắm trang thiết bị y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ;
- Lưu: VT, VXsln.
QĐPDĐA PCSLG2015

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2407/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2407/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2407/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2407/QĐ-UBND 2015 Nâng cao năng lực phòng chống bệnh sán lá gan Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2407/QĐ-UBND 2015 Nâng cao năng lực phòng chống bệnh sán lá gan Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2407/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2407/QĐ-UBND 2015 Nâng cao năng lực phòng chống bệnh sán lá gan Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2407/QĐ-UBND 2015 Nâng cao năng lực phòng chống bệnh sán lá gan Thanh Hóa

            • 29/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực