Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN cơ chế lãi suất thoả thuận hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng với khách và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 242/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC CÔNG BỐ LÃI SUẤT CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ CHO TỔ CHỨC TIN DỤNG ẤN ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 322/VPCP-KTTH ngày 25/7/2000 của Văn phòng Chính phủ về điều hành lãi suất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất cơ bản được quy định tại Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng là 0,75%/tháng.

Điều 2. Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng theo lãi suất cho vay cố định (fixed) hoặc lãi suất cho vay có điều chỉnh (floating) nhưng không vượt quá mức lãi suất cơ bản cộng các biên độ như sau:

1. Đối với cho vay ngắn hạn: 0,3%/tháng;

2. Đối với cho vay trung hạn và dài hạn: 0,5%/tháng;

Điều 3. Lãi suất cho vay đối với khách hàng do tổ chức tín dụng ấn định cộng các loại phí liên quan đến khoản vay được quy đổi theo tỷ lệ phần trăm không vượt quá mức lãi suất cơ bản cộng các biên độ quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2000.

2. Các văn bản hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 383/1999/QĐ-NHNN1 ngày 22/10/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; Quyết định 328/1999/QĐ-NHNN1 ngày 22/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thu phí liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chúc tín dụng đối với khách hàng; các văn bản khác trái với quy định tại Quyết định này.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/2000/QĐ-NHNN1

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu242/2000/QĐ-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2000
Ngày hiệu lực05/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2002
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/2000/QĐ-NHNN1

Lược đồ Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản được căn cứ

     Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam