Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN cơ chế lãi suất thoả thuận hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng với khách đã được thay thế bởi Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN cơ chế lãi suất thoả thuận hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng với khách


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 546/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ LÃI SUẤT THOẢ THUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 28/CP-KTTH ngày 27/5/2002 về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Nay thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Tổ chức tín dụng xác định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam trên cơ sở cung cầu vốn thị trường và mức độ tín nhiệm đối với khách hàng vay là các pháp nhân và cá nhân Việt Nam, pháp nhân và cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục công bố lãi suất cơ bản trên cơ sở tham khảo mức lãi suất cho vay thương mại đối với khách hàng tốt nhất của nhóm các tổ chức tín dụng được lựa chọn theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ để làm tham khảo và định hướng lãi suất thị trường, phù hợp với quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp để kiểm soát biến động của lãi suất thị trường, đảm bảo được yêu cầu và mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Điều 2.

1. Tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, số dư nợ đã cho vay và các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết, thì được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất cho vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng này do tổ chức tín dụng và khách hàng vay thoả thuận.

2. Mức lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản nợ gốc quá hạn, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Các loại lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2002.

2. Các văn bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành hết hiệu lực thi hành, gồm: Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000 về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; Quyết định số 242/2000/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000 công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng; Quyết định số 50/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/2/2000 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở đối với các thành viên.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thúy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 546/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu546/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2002
Ngày hiệu lực01/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 546/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN cơ chế lãi suất thoả thuận hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng với khách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN cơ chế lãi suất thoả thuận hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng với khách

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN cơ chế lãi suất thoả thuận hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng với khách