Quyết định 2422/QĐ-UBND

Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản lĩnh vực Kế hoạch đầu tư Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ; .

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 233/TTr-SKHĐT ngày 27/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản sau do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư:

1. Quyết định số 2707/QĐ-UB ngày 29/9/1997 về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự xét duyệt các dự án đầu tư trong nước và các dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định số 4074/QĐ-UB ngày 11/12/1997 ban hành bản quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước tại tỉnh Bình Dương.

3. Quyết định số 4076/QĐ-UB ngày 11/12/1997 ban hành bản quy định về việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

4. Quyết định số 17/1998/QĐ-UB ngày 19/02/1998 về việc ban hành quy định thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

5. Quyết định số 75/QĐ-UB ngày 25/5/1998 về việc bổ sung nội dung của phần cuối Điểm b, Khoản 2, Điều 7, Chương III trong Bản quy định thực hiện điều lệ quản lý và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 17/1998/QĐ-UB ngày 19/02/1998 của UBND tỉnh.

6. Chỉ thị số 11/2004/CT-CT ngày 05/3/2004 tập trung chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác xây dựng cơ bản.

7. Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND ngày 12/9/2006 về việc chấn chỉnh công tác thu hút các nguồn vốn đầu tư, tạo sự phát triển bền vững.

8. Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 20/01/2009 về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2422/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực04/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản lĩnh vực Kế hoạch đầu tư Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản lĩnh vực Kế hoạch đầu tư Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2422/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành04/10/2013
       Ngày hiệu lực04/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản lĩnh vực Kế hoạch đầu tư Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản lĩnh vực Kế hoạch đầu tư Bình Dương

           • 04/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực