Quyết định 2428/QĐ-CT

Quyết định 2428/QĐ-CT năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đã được thay thế bởi Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2428/QĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quy định về giá tính lệ phí trước bạ tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Điều 3 quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ báo cáo của các Chi cục thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải chưa có trong các bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và xét đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh, bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng thuộc Cục thuế thành phố, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBNDTP. "Để báo cáo"
- Tổng cục Thuế "Để báo cáo"
- Lưu (TH-NV-DT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428 ngày 22/9/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)

Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND.

Điểm điều chỉnh, bổ sung

Loại/Hiệu xe

Giá xe (triệu đồng)

Ghi chú

Phần I, các điểm …

 

AUDI A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE, 04 chỗ, dung tích 2995 cm3, Đức sản xuất năm 2011.

3.072

 

Phần II, các điểm …

4

Công ty Honda Việt Nam:

 

Honda Accord 2.4AT, 5 chỗ, Thái Lan sản xuất.

1.435

 

5

Công ty LD Mercedes-Benz:

 

Mercedes E250 CGI (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 1796 cm3.

1.915

Điều chỉnh QĐ 1253 ngày 23/6/2011

 

Mercedes E250 Blue Efficiency-New (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 1796 cm3.

2.088

 

 

Mercedes E300 (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 2996 cm3.

2.396

Điều chỉnh QĐ 920 ngày 30/3/2011

 

Mercedes E300 AMG (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 2996 cm3.

2.801

 

 

Mercedes E350, 4 chỗ ngồi, dung tích 3498 cm3.

3.114

Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010

 

Mercedes S300L, 5 chỗ ngồi, dung tích 2996 cm3.

4.264

 

6

Công ty TNHH ô tô Isuzu Việt Nam

 

 

 

Isuzu NLR55E, tải 1,40 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 2800 cc

454

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu NMR85E, tải 2 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 3000 cc

572

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu NMR85H, tải 1,99 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 3000 cc

582

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu NPR85K, tải 3,95 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 3000 cc

648

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu NQR75L, tải 5,50 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 5200 cc

742

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu FRR90N, tải 6,20 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 5200 cc

907

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu FVR34L, tải 9 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc

1.241

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu FVR34Q, tải 9 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc

1.267

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu FVR34S, tải 9 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc

1.298

 

 

Isuzu FVR34T, tải 16,10 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc

1.703

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

Isuzu FVR34W, tải 16,10 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc

1.786

 

 

Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 665 kg, 4x4, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tay

689

 

 

Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 665 kg, 4x4, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tự động

747

 

 

Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 525 kg, 4x2, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tay

606

 

 

Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 515 kg, 4x2, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tự động

665

 

 

Isuzu D-Max S, 5 chỗ ngồi và 490 kg, 4x4, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc

622

 

24

Công ty TNHH SX&LR ô tô Chu Lai - Trường Hải

 

THACO FLC250-MBB, ô tô tải có mui 2,2 tấn

250

 

 

THACO FLC250-MBM, ô tô tải có mui 2,3 tấn

250

 

 

THACO FLC250-TK, ô tô tải thùng kín 2,15 tấn

252

 

 

THACO FLC300-MBB, ô tô tải có mui 2,75 tấn

271

 

 

THACO FLC300-MBM, ô tô tải có mui 2,8 tấn

274

 

 

THACO FLC300-TK, ô tô tải thùng kín 2,75 tấn

272

 

 

THACO FLC345, ô tô tải 3,45 tấn

304

 

 

THACO FLC345-MBB, ô tô tải có mui 2,95 tấn

328

 

 

THACO FLC345-MBM, ô tô tải có mui 3 tấn

326

 

 

THACO FLC345-TK, ô tô tải thùng kín 2,7 tấn

331

 

 

THACO TC345-MBB, ô tô tải có mui 2,95 tấn

328

 

 

THACO TC345-MBM, ô tô tải có mui 3 tấn

326

 

 

THACO TC345-TK, ô tô tải thùng kín 2,7 tấn

331

 

 

THACO FLC450, ô tô tải 4,5 tấn

304

 

 

THACO FLC450-MBB, ô tô tải có mui 4 tấn

328

 

 

THACO TCC450, ô tô tải 4,5 tấn

304

 

 

THACO TC450-MBB, ô tô tải có mui 4 tấn

328

 

 

THACO TC550-MBB, ô tô tải có mui 4,950 tấn

388

 

 

THACO FLD200, ô tô tải tự đổ 2 tấn

259

 

 

THACO TD200-4WD, ô tô tải tự đỗ 2 tấn, 2 cầu

302

 

 

THACO TD345-4WD, ô tô tải tự đỗ 3,45 tấn, 2 cầu

374

 

 

THACO TD405, ô tô tải tự đỗ 4,5 tấn

348

 

 

THACO FLD500, ô tô tải tự đỗ 4,99 tấn

358

 

 

THACO FLD499, ô tô tải tự đỗ 4,99 tấn

378

 

 

THACO FLD499-4WD, ô tô tải tự đỗ 4,99 tấn, 2 cầu

437

 

 

THACO TD600-4WD, ô tô tải tự đỗ 6 tấn, 2 cầu

439

 

 

THACO FLD750-4WD, ô tô tải tự đỗ 6,5 tấn, 2 cầu

539

 

 

THACO FLD800, ô tô tải tự đỗ 7,9 tấn

550

 

 

THACO OLLIN800, ô tô tải 8 tấn

461

 

 

THACO FTC345, ô tô tải 3,45 tấn

440

 

 

THACO FTC405, ô tô tải 4,5 tấn

440

 

 

THACO AUMAND1300, ô tô tải tự đỗ 13 tấn

1.083

Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011

 

THACO FTD1200, ô tổ tải tự đỗ 12 tấn

1.093

Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011

 

FOTON BJ5243 VMCGP/THACO-TMB-C, ô tô tải có mui 9 tấn

603

 

 

THACO TOWNER700-TB, ô tô tải tự đỗ 7000kg

154

 

 

KIA K2700II/THACO-TMB-C, ô tô tải thùng có mui phủ 1 tấn

241

 

 

KIA K2700II/THACO-TK-C, ô tô tải thùng kín 1 tấn

245

 

 

KIA K3000S, ô tô tải 1,4 tấn

263

 

 

KIA K3000S/THACO-TMB-C, ô tô tải thùng có mui phủ 1,2 tấn

279

 

 

KIA K3000S/THACO-MBB-C, ô tô tải thùng có mui phủ 1,2 tấn

276

 

 

KIA K3000S/THACO-TK-C, ô tô tải thùng kín 1,1 tấn

280

 

 

HYUNDAI HD270/THACO-TB, ô tô tải tự đổ 12,7 tấn

1.530

 

 

HYUNDAI HD370/THACO-TB, ô tô tải tự đổ 18 tấn

2.155

 

 

HYUNDAI HD170, ô tô sát xi có buồng lái

1.229

Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010

 

HYUNDAI HD170/THACO-MBB, ô tô tải có mui 8,1 tấn

1.229

 

 

HYUNDAI HD250, ô tô sát xi có buồng lái

1.519

Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010

 

HYUNDAI HD320/THACO-MBB, ô tô tải có mui 17 tấn

1.669

 

 

THACO HYUNDAI COUNTY CITY II, ô tô khách (thành phố)

772

 

 

HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY, ô tô khách

2.688

Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010

 

HYUNDAI UNIVERSE EXPRESS NOBLE, ô tô khách

3.028

Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010

 

THACO HYUNDAI HB120SLS, ô tô khách (có giường nằm)

2.628

 

 

THACO HYUNDAI HB120SL, ô tô khách (có giường nằm)

2.628

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

THACO HYUNDAI HB120ESL, ô tô khách (có giường nằm)

2.728

Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010

 

THACO HYUNDAI HB120SSL, ô tô khách (có giường nằm)

2.728

Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010

 

THACO HC750, ô tô tải 7,5 tấn

823

 

 

THACO FTC820, ô tô tải 8,2 tấn

556

 

 

THACO FTD1250, ô tô tải 12,5 tấn

1.103

 

 

THACO OLLIN198-LTK, ô tô tải thùng kín 1,6 tấn

308

 

 

THACO OLLIN198-LMBM, ô tô tải thùng có mui 1,6 tấn

304

 

 

THACO HC750A, ô tô tải 7,5 tấn

783

 

 

KIA K2700II/THACO-XTL, ô tô tải tập lái có mui 900kg

238

 

 

KIA FLC450-XTL, ô tô tải tập lái có mui 4 tấn

336

 

28

 

 

 

 

Xe khách hiệu BAHAI HC K29LONG, 29 chỗ

820

 

40

Công ty cổ phần TM-CK Tân Thanh

 

Sơmi rơmoóc container KCT B83-B-01, trọng tải 25500kg, loại 48feet.

300

 

 

Sơmi rơmoóc container KCT B43-SA-01, trọng tải 30000kg, loại 40feet.

215

 

 

Sơmi rơmoóc container KCT B53-SA-01, trọng tải 28500kg, loại 45feet.

240

 

 

Sơmi rơmoóc container KCT B43-XA-01, trọng tải 32000kg, loại 40feet.

185

 

 

Sơmi rơmoóc container KCT B43-CC-02, trọng tải 31800kg, loại 40feet.

170

 

 

Sơmi rơmoóc container KCT B53-XB-01, trọng tải 30000kg, loại 45feet.

240

 

 

Sơmi rơmoóc container KCT B42-XB-01, trọng tải 26500kg, loại 40feet.

145

 

54

Công ty TNHH MTV ô tô 1-5:

 

 

 

TRANSINCO 1-5 AE K47 UNIVERSE, ô tô chở khách 47 chỗ (46 người nằm + 1 người lái)

2.465

 

88

Công ty TNHH SX & LR Ô tô Du lịch Trường Hải Kia:

 

KIA MORNING 1.1 LX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn

300

Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010

 

KIA MORNING 1.1 SX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn

327

 

 

KIA MORNING 1.1 SX AT, 5 chỗ, máy xăng, số tự động

349

 

 

KIA CARENS 1.6 LX, 7 chỗ, máy xăng, số sàn

454

 

 

KIA CARENS 2.0 EX MT, 7 chỗ, máy xăng, số sàn

509

 

 

KIA CARENS 2.0 SX MT, 7 chỗ, máy xăng, số sàn

537

 

 

KIA CARENS 2.0 SX AT, 7 chỗ, máy xăng, số tự động

557

 

 

KIA FORTE 1.6 EX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn

442

 

 

KIA FORTE 1.6 EX MT High, 5 chỗ, máy xăng, số sàn

470

 

 

KIA FORTE 1.6 SX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn

514

 

 

KIA FORTE 1.6 SX AT, 5 chỗ, máy xăng, số tự động

548

 

96

Công ty Cổ phần Việt Nam Motors Cần Thơ:

 

 

 

HYUNDAI MIGHTY HD65, dung tích 3907 cm3.

469

 

 

HYUNDAI MIGHTY HD72, dung tích 3907 cm3.

489

 

 

BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428 ngày 22/09/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)

Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND.

Điểm điều chỉnh, bổ sung

Loại/Hiệu xe

Giá xe (ngàn đồng)

Ghi chú

Phần B, B1, các điểm …

 

Xe nhập khẩu:

 

 

 

Honda CBR 125R, dung tích 124,7 cm3 Thái Lan sản xuất năm 2011.

50.100

 

1

Công ty Honda Việt Nam:

 

 

 

VISION JF33

28.500

 

3

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

 

 

 

NOZZA 1DR1

31.900

 

8

Công ty cổ phần tập đoàn Honlei - VN:

 

 

 

KWASAKKI

4.550

 

 

CITICUP

4.300

 

10

Công ty cổ phần ô tô xe máy REBELUSA nhập khẩu:

 

 

 

CFMOTO CF150-2C

29.000

 

 

CFMOTO CF650

71.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2428/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2428/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2011
Ngày hiệu lực02/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2428/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2428/QĐ-CT
       Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Đình Cử
       Ngày ban hành22/09/2011
       Ngày hiệu lực02/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ