Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1

Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 công bố biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đã được thay thế bởi Quyết định 211/QĐ-NHNN 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm lĩnh vực quản lý nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 243/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 243/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 CÔNG BỐ BIÊN ĐỘ LÃI SUẤT ĐÔLA MỸ LÀM CƠ SỞ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ẤN ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 322/VPCP-KTTH ngày 25/7/2000 của Văn phòng Chính phủ về điều hành lãi suất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố biên độ lãi suất làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đôla Mỹ theo quy định tại Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như sau:

1. Đối với cho vay ngắn hạn: 1,0%/năm.

2. Đối với cho vay trung và dài hạn: 2,5%/năm.

Điều 2. Lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng ấn định cộng các loại phí liên quan đến khoản vay được quy đổi theo tỷ lệ phần trăm không vượt quá mức lãi suất Đôla Mỹ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng tại thời điểm cho vay và các biên độ quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2000.

2. Các văn bản sau hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 309/1998/QĐ-NHNN1 ngày 10/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay bằng Đôla Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với pháp nhân, cá nhân và mức lãi suất tiền gửi bằng Đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng; Văn bản số 459/CV-NCKT3 ngày 14/9/1998 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 309/1998/QĐ-NHNN1 ngày 10/9/1998; các văn bản khác trái với quy định tại Quyết định này.

3. Lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng vẫn thực hiện theo Quyết định số 306/1999/QĐ-NHNN1 ngày 01/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/2000/QĐ-NHNN1

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu243/2000/QĐ-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2000
Ngày hiệu lực05/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/2000/QĐ-NHNN1

Lược đồ Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay


Văn bản hiện thời

Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay
Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu243/2000/QĐ-NHNN1
Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
Người kýLê Đức Thuý
Ngày ban hành02/08/2000
Ngày hiệu lực05/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
Cập nhật3 năm trước

Văn bản được căn cứ

    Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay