Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1

Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 về việc các Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin về lãi suất đã được thay thế bởi Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin về lãi suất


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CUNG CẤP THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ LÃI SUẤT CHO VAY CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 322/VPCP-KTTH ngày 25/7/2000 của Văn phòng Chính phủ về điều hành lãi suất;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo cho Ngân hàng Nhà nước về lãi suất bao gồm:

1- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,

2- Ngân hàng Công thương Việt Nam,

3- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

4- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam,

5- Ngân hàng thương mại cổ phần á châu,

6- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội,

7- Ngân hàng ANZ,

8- Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC),

9- Ngân hàng VID PUBLIC.

Điều 2: Các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về lãi suất cho vay đối với khách hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) bằng FAX, định kỳ vào 15.00 giờ, thứ sáu hàng tuần theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2000.

2. Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm tổng hợp và theo dõi lãi suất cho vay của nhóm Ngân hàng thương mại quy định tại Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở công bố và điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

3- Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Dương Thu Hương

 

PHỤ LỤC

VỀ CÁC MỨC LÃI SUẤT CUNG CẤP CHO NHNN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244/2000/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000)

Ngân hàng cung cấp:..........................

Nơi nhận: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN Việt Nam

Vào lúc 15 giờ, thứ 6 hàng tuần,

ĐT: 8246955; FAX: 8.240132

Ngày gửi: ..................................

Một số chỉ tiêu về lãi suất huy động và cho vay

Đơn vị: VND %/tháng

USD %/tháng

Chỉ tiêu

Đã thực hiện tuần này

Dự kiến tuần tiếp theo

1. Đối với lãi suất VND:

a/ Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay đối với khách hàng tốt nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b/ Lãi suất tiền gửi

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

2. Đối với lãi suất USD

a/ Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay thấp nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b/ Lãi suất tiền gửi

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Tổng Giám đốc (Giám đốc)
hoặc người được uỷ quyền

 (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/2000/QĐ-NHNN1

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu244/2000/QĐ-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2000
Ngày hiệu lực05/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2001
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/2000/QĐ-NHNN1

Lược đồ Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin về lãi suất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin về lãi suất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu244/2000/QĐ-NHNN1
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýDương Thu Hương
        Ngày ban hành02/08/2000
        Ngày hiệu lực05/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2001
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin về lãi suất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin về lãi suất