Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN về việc các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản và được áp dụng kể từ ngày 14/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 153/2001/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2001 VỀ VIỆC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CUNG CẤP THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ LÃI SUẤT CHO VAY CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 03/CP-KTTH ngày 15/1/2001 của Chính phủ về điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo cho Ngân hàng Nhà nước về lãi suất bao gồm:

1- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,

2- Ngân hàng Công thương Việt Nam,

3- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam,

4, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

5- Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu,

6- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội,

7- Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương,

8- Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải,

9- Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương,

10 - Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Cở đỏ,

11- Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Ninh Bình,

12- Ngân hàng ANZ,

13- Ngân hàng Hông Kông và Thượng Hải (HSBC),

14- Ngân hàng VID PUBLIC.

15- Ngân hàng INDOVINA

Điều 2: Các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về lãi suất cho vay đối với khách hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) bằng FAX, định kỳ vào 15.00 giờ, thứ sáu hàng tuần theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2001 và thay thế Quyết định số 2444/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc các Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm tổng hợp và theo dõi lãi suất cho vay của nhóm Ngân hàng thương mại quy định tại Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở công bố và điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (GIám đốc) các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

VỀ CÁC MỨC LÃI SUẤT CUNG CẤP CHO NHNN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 153/2001/QĐ-NHNN ngày 27/2/2001)

Ngân hàng cung cấp: ....................................................................

Nơi nhận: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN

vào lúc 15 giờ, thứ 6 hàng tuần,

Ngày gửi:..........................................................

Đơn vị: VND %/tháng

USD %/năm

Chỉ tiêu

Đã thực hiện

tuần này

Dự kiến

tuần tiếp theo

1. Đối với lãi suất VND

a. Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay đối với khách hàng tốt nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b. Lãi suất tiền gửi:

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

2. Đối với lãi suất USD

a. Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay thấp nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b. Lãi suất tiền gửi:

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

 

 

 

Người lập biểu

(ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

hoặc người được uỷ quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2001
Ngày hiệu lực01/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu153/2001/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýDương Thu Hương
      Ngày ban hành27/02/2001
      Ngày hiệu lực01/03/2001
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2008
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước